رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای مدظله العالی

«یک عده سعی نکنند

چهره آمریکا را بزک کنند،

آرایش کنند، زشتی‌ها و وحشت‌آفرینی‌ها و خشونت‌ها را از چهره آمریکا بزدایند و در مقابل ملت ما، به عنوان یک دولت علاقه‌مند و انسان‌دوست معرفی کنند.

اگر سعی هم بکنند سعی‌شان بی‌فایده است