حضرت امـام خامنــه ای – ۶ آذر ۱۳۹۰ :

بسیــج یک مجموعه حزب الله واقعی است.

بسیــج سیاسی است اما «سیاست زده، سیاسی کار و جناحی» نیسـت.

بسیــج مجاهد است اما بی انضباط و افراطی نیسـت،

عمیقاً متدین و متعبد است اما متحجر و خرافی نیسـت،

با بصیرت است اما از خودراضی نیست،

اهل جذب حداکثری است اما غیور است و درباره اصول تسامح نمی کــند،

طرفدار علم است اما علم زده نیسـت،

اخلاق اسلامی دارد اما این اخلاقش ریاکاری نیسـت،

در آباد کردن دنیا فعال است اما خود اهل دنیا نیسـت.