حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی جاودان
 در زمان مرگ یک فرد بسیار زیبا رو به سراغ انسان می‌آید که خیلی زیباست. این شخص زیبا رو اعتقادات خوب فرد است.
   اینکه تو خداوند را دوست داری، این اعتقادات اولیه توست. اینکه پیغمبر(ص) و ائمه(ع) را قبول داری، ریشه اصلی دین است.
  این اولین سرمایه و قیمتی‌ترین آن است. اگر من تمام عمرم را نماز بخوانم ولی امام حسین(ع) را قبول نداشته باشم، این اعتقادات هیچ است. لشگر عمربن‌سعد هم نماز می‌خواندند ولی نمازی که با دوستی امام حسین(ع) همراه است، ارزش دارد و نماز است. چرا؟ چون محبت امام حسین (ع) اصل دین است.

 نماز وقتی ارزش دارد که من دین داشته باشم.