«هر کس دوست دارد، بداند نمازش قبول شده یا نه، ببیند که آیا نمازش او را از گناه و زشتی باز می دارد یا نه؟ پس به هر اندازه که نمازش او را از گناه باز بدارد، به همان مقدار نمازش قبول واقع شده است»                                                                                                       (ترجمه المیزان، ج 16، ص 211)
...

خوب، وقتی در عمل بعضی ها(در اینجا منظور بی حجاب ها و بد حجاب ها) گناه و زشتی دیده می شود، آیا به گفته امام صادق(ع) می توان نماز آنها را به معنای واقعی نماز دانست؟

قسمت دوم سوال شما نیز در همین مطلب داده شد، در تهران نیز گروهی با حجاب هستند، آنها چگونه حجاب خود را حفظ كرده اند؟

همه گیر ما در نماز است، اگر نمازمان خوب شود، همه چیزمان رو به راه می شود، زبانمان كنترل می شود، چشممان كنترل می شود، اعمالمان اصلاح می شود و ...

وقتی نماز درست شود، دیگر خود به خود مشكلات دیگر ما نیز از بین می رود. لطفاً به كلیپی كه لینك دانلود آن را گذاشته ام توجه كنید و جواب مرحوم علامه بهجت را در مورد نماز اول وقت ببینید. ایشان از طرف آقای قاضی (رحمت ا... علیه)، استادشان، نماز اول وقت را خواه ناخواه عامل رشد انسان می دانند...

"نماز اول وقت بخوانیم و به آن اهمیت بدهیم، تهران و قم بودن برای محجبه ماندن برایمان فرقی نخواهد كرد..."