پیرو واقعی خط امام و رهبر کسی است که آن گونه زندگی کند که امام فرمود!

تنها آن‌هایی تا آخر خط با ما هستند

که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند.
آلبوم تصاویر , گالری تصاویر , گالری موضوعی , آلبوم موضوعی , پوسترهای امام خمینی , پوسترهای رهبر انقلاب , پوسترهای امام روح الله , مجموعه نمایشگاهی انقلاب , پوستر رهبر جهان اسلام , پوستر معمار کبیر انقلاب , پوستر رهبر کبیر انقلاب اسلامی