شهید محراب آیت الله دستغیب
هر عمامه سری كه از رهبر مكرم فاصله بگیرد،
 لعنت خدا برش باد...

ایشان از چهره‌های مبارکی است که گمان نمی‌کنم سابقه‌ی درخشان مبارزاتی ایشان برای کسی نهفته باشد.
من می‌دانم که ایشان خالص است، عبدالله است، بی‌غرض است، و برای خدا خدمت می‌کند نه برای مقام.
ایشان طالب مقام نیست. مال و مقام دنیا را نمی‌خواهد. حالش قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی آن، سرِسوزنی تغییر نکرده است.
اینکه خدای تبارک و تعالی ایشان را که تا مرز شهادت رسیده‌اند نجات داد و شهید رجایی از کف ملت رفت، یعنی که خدا بهترش را به ملت ایران عطا کرد و من این نعمت بزرگ که وجود ایشان است را شکرگذاری می‌کنم.