امام علی (علیه السلام):

 تَزُولُ الْجِبالُ وَلا تَزُلْ  اگر كوهها متزلزل شوند،تو پایدار بمان(و متزلزل نشو)

عَضَّ عَلی ناجِذِكَ. دندانها را به هم بفشر

 اَعِرِ الله جُمْجُمَتَكَ سرت را به عاریت به خداوند بسپار

 تِدْ فِی الْاَرْضِ قَدَمَكَ پایها، چونان میخ در زمین استوار كن

اِرْمِ بِبَصَرِكَ اَقْصَی الْقَوْمِ. تا دورترین كرانه هاى میدان نبرد را زیر نظر گیر 

وَغُضَّ بَصَرَكَ صحنه‌هاى وحشت خیز را نادیده بگیر

وَاعْلَمْ اَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ الله سُبْحانَهُ. بدان كه پیروزى وعده خداوند سبحان است.