فرمایشات حضرت امام خامنه ای در خصوص دفاع مقدس
در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی، نماز، ما را در حرکتمان مصمم‌تر و نیرومندتر  می‌کرد، و امروز
 که خطر غفلت و عیش‌بارگی و آرزوهای حقیر و تنگ‌نظرانه  و عادت ها و روزمرگی‌ها ما
را تهدید می‌کند، نماز به ما مصونیت می‌بخشد.

*ملت رشید ایران به دفع تجاوز برخاست و با دفاع مقدس از کیان اسلام و  میهن اسلامی، سیلی محکمی بر دشمن نواخت.

*ملت رشید ایران آن چنان حماسه‌ی استقامت و رشادت مظلومانه و  سرسختانه‌ای سرود که در تاریخ، به مثابه درس بزرگی باقی خواهد ماند.

*دشمنان ملت ایران بداند، ملتی که هشت سال دفاع مقدس را با آن  شجاعت و شهامت پیش برده است، این ملت، یک قدم از شعارهای اسلامی، عقب نخواهد نشست.

*جنگ تحمیلی هشت ساله، محاصره‌ی اقتصادی و انواع حملات بی شمار سیاسی و تبلیغاتی و اقتصادی علیه  جمهوری اسلامی، در حقیقت با انگیزه‌ی  فشار بر اسلام و دشمنی با آن انجام گرفت.

*در جنگ تحمیلی، پیروزی و موفقیت ملت ما، به برکت اتحاد و یکپارچگی  و اتکای به خدا و عدم اتکای به دیگران و آمادگی برای فداکاری، پیش آمد.

*ملت ما، ملتی بسیار نیرومند و دارای قدرت تمام نشدنی برای دفاع از خود است.

*دفاع از اسلام، به دفاع از میهن اسلامی ختم نمی‌شود، ما در همه‌ی  مرزهای اسلام با کفر، آماده‌ی دفاع و مجاهدتیم.

*ما از سرمایه‌ی عظیم و ارزنده‌ای که پیش ماست- یعنی انقلاب و اسلام  و نظاممان- غفلت نخواهیم ورزید و از آن دفاع خواهیم کرد.

*این ملت، سرباز اسلام است.

*هشت سال جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند.

*ما باید از آن چه که در این هشت سال جنگ اتفاق افتاده، آن روحیه‌ی  مقاومت، آن روحیه‌ی فداکاری همراه با اخلاص- همانی که حقیقتاً در عرصه‌های جنگ ما وجود داشت- استفاده کنیم.

(برگرفته از کتاب ترنم نور)